Terug naar verantwoording gelden

Verantwoording ontvangsten Project Ludus (maart 2022 - augustus 2022)

Eindtotaal € 6.162.77

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

Bruto opbrengst bingokaarten

985.00

Bruto opbrengst bingo

30.00

Sponsoring hoofdprijs bingo

250.00

Gift bingo

10.00

Gift aanvulling opbrengst bingo

267.00

Bruto opbrengst moederdag ontbijtjes

345.00

Bruto obrengst broodje hamburger

848.00

Gift hamburgerbakken

100.00

Bruto opbrengst braderie sleepbootdagen

871.50

Gift aanvulling opbrengst sleepbootdagen

148.50

Wasbeurten autowasdag

320.00

Hamburgers autowasdag

75.00

Donaties autowasdag

127.00

Verkopen zomerbraderie Genemuiden

856.90

Giften zomerbraderie Genemuiden

178.10

Diakonie Herv. gemeente de Baak

23.00

Gereformeerde kerk Ichtus

176.26

Donatie eindejaarsgeschenk

695.00

Gift

100.00

Obrengst collectes Herv. kerk de Baak en Geref. kerk Ichtus

469.76

Prijzengeld bingo

410.00

Vleesprijzen bingo

115.31

Onkosten bingo

15.94

Inkopen moederdagontbijtjes

29.48

Inkopen hamburger bakken

65.52

Onkosten sleepbootdagen

20.00

Inkopen hamburgers bakken autowasdag

22.00

Kraamhuur zomerbraderie Genemuiden

35.00

----------

----------

Totalen opbrengsten/onkosten

6.876.02

713.25

© 2013 HendrikJan