nieuwsbrief kenya.jpg

Stichting "Hope4Kids"


(Dit is het 2e/3e Wereldproject vanaf maart 2018 tot september 2018)


Hope for Kids

Beleidsplan Stichting Hope4kids :

Hope4kids heeft als doelstelling kinderen kans op een betere toekomst bieden door hen ťťn of twee keer per jaar op te nemen in hetzelfde Nederlandse gastgezin. De kinderen kunnen hier een gezinsleven ervaren en de liefde en aandacht die hierbij hoort. Kinderen een familie geven, waarop ze altijd terug kunnen vallen en die hen kan begeleiden naar een zelfstandige toekomst.

Hieruit ontstaat een volgend doel: Door de ervaringen die in het Nederlandse gastgezin zijn opgedaan, kan het kind op volwassen leeftijd een eigen gezinsleven draaiende houden. Als deze doelen bereikt zijn, wordt een vicieuze cirkel doorbroken en kunnen de toekomstige kinderen opgroeien bij de eigen ouders in plaats van in een kindertehuis. Daarnaast bieden we ter plekke hulp om de (leef)omstandigheden van de Roemeense kinderen te verbeteren.


Hope for Kids

Projecten:

Voor het aanvragen van de projectperiode hebben 2 projecten voor ons de aandacht. Het eerste betreft een leer/ontwikkelingsplek in Dacia (RoemeniŽ) met behulp van echtpaar Baba. Met het op te starten project dat onder supervisie van hun zal staan, kunnen ze op meerdere vlakken de jongeren helpen in hun ontwikkeling. Hierbij denken we aan een leer/ontwikkelingsproject in het dorp in de vorm van een speelterrein/moestuin/bewegingsplek. Van deze plek kunnen alle kinderen in het dorp gebruik maken. De plek ligt naast de dorpsschool en tegenover het kindertehuis waar Hope4kids kinderen wonen. Dit zijn kinderen tot 16 jaar. In het kindertehuis worden alleen de basisbehoeften aangeboden daardoor hebben ze een belemmering om zich te ontwikkelen.

Bij het aanleggen en onderhouden worden de jongeren die gebruik maken van deze leer/ontwikkelingsplek, ingezet om mee te helpen.

Het tweede project is een plan voor het uitbreiden van een woon/leerplek in S‚nmarghita, SanPaul (ca. 1 uur rijden vanaf Dacia) voor kansarme jonge volwassenen. In samenwerking met een andere stichting worden deze jongeren klaargemaakt voor de maatschappij (zelfstandig leven). Hope for Kids Ze leren hier hoe ze moeten leven in plaats van te overleven. Onderwijs, werken, leren met geld omgaan, huishouden, enz. is voor ons heel normaal. Op deze woonplek krijgen ze daar alle begeleiding in. Er kunnen nu zo'n 10 tot 15 jongeren terecht. Wij willen dit graag uitbreiden.
De groep die dit project enthousiast op zich gaat nemen bestaat uit de 6 gastgezinnen uit Genemuiden. Deze gezinnen krijgen 2 keer per jaar 1 of meerdere kinderen uit RoemeniŽ met medewerking van stichting Hope4 kids. Zij hebben 'echt' contact met de kinderen en weten wat ze nodig hebben. We willen de 'pleeg' kinderen en andere kinderen in RoemeniŽ een goede toekomst geven!
Steun ons!

Op rekening 2e/3e Wereldprojecten Zwartewaterland. Rekening nr: NL 97 RABO 0321492005 t.n.v.Helmich Post.

© 2013 HendrikJan