Activiteiten en opbrengsten 2017/2018 Projectgroep "Hope4Kids"

Opbrengst acties "Hope4Kids":

Voorlopig totaal

€ 12.929.94

Opbrengst delen door alle projecten:

Voorlopig totaal

€ 12.101.00

Datum:

Omschrijving:

Inkomsten:

Inkomst./delen:

Uitgaven:

27 december

Postzegels H.J.Marinus

50.00

2 januari

Statiegeld

386.00

24 januari

Triviant Genemuiden

2.600.00

1 februari

Subsidie Gemeente Zwartewaterland

7.500.00

16 februari

Triviant Hasselt/Zwartsluis

1.440.00

26 februari

Nagekomen Triviant

100.00

7 maart

Geref.. gem. Hasselt

102.05

26 maart

Loop Hope4Kids

595.50

28 maart

Diverse boekingen

100.00

30 maart

Gift

25.00

31 maart

Betaling Zalm

10.50

3 april

Gift

50.00

3 april

Herv. Gem. Genemuiden

2.089.54

3 april

Stereoconcert

2.333.25

27 april

Actie via Dacia

502.61

29 mei

Postzegels H.J.Marinus

25.00

29 mei

Megaverloting

3.050.00

1 juni

Megaverloting

4.50

4 juni

Gift

200.00

18 juni

Wine Bites

434.29

18 juni

WC papier actie

3432.70

© 2013 HendrikJan