Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2015/2016: "Stichting Revilwe"

Opbrengst acties:

€ 50.239.92Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

25 september

Gift Hervormde Diaconie

120.00

26 september

Gift Gereformeerde kerk

150.00

12 oktober

bijdrage rommelmarkt Genemuiden

2.500.00

12 oktober

Gift Herv. Diaconie

750.00

28 oktober

Verkoop postzegels

50.00

5 november

Opbrengst Schippers Welvaren

200.00

5 november

Opbrengst snertactie

780.00

5 november

Opbrengst Bietemerk

1.200.00

5 november

Opbrengst kransen maken

1.200.00

8 december

Gift Gereformeerde Diaconie

500.00

21 december

Gift

750.00

28 december

Gift Gereformeerde kerk

544.00

29 december

Collecte Gereformeerde kerk

500.00

voorlopig totaal 31-12-2015

9.244.00

2 januari

Opbrengst workshop

225.00

2 januari

Markt de Meenthe

300.00

2 januari

Kerstmarkt Kamperzeedijk

165.00

2 januari

Winterfair Dissel Genemuiden

3.250.00

2 januari

Opbrengst Catechisatie

114.00

2 januari

Kerstconcert Sjofar

353.55

2 januari

opbrengst Refilwe Courant

6.000.00

10 januari

Rollade verkoop

4.300.00

10 januari

Kaartmiddag Kaaihof

600.00

5 februari

Triviant Genemuiden

3.865.00

19 februari

Triviant Hasselt/Zwartsluis

1.047.50

20 februari

Statiegeld

351.39

24 februari

Statiegeld

124.10

1 maarti

Verkoop postzegels

50.00

2 maart

Gift

2750.00

2 maart

Gift

3655.48

1 april

Statiegeld

118.65

22 april

Eten en zang IJsbaangebouw

920.00

22 april

nagekomen giften

400.00

30 april

Statiegeld

57.45

17 mei

Collecte Catechesatie

139.10

24 mei

Gift diaconie Herv.kerk

100.00

25 mei

Verkoop postzegels

50.00

19 juni

Collecte Catechesatie

42.10

8 juli

Zendingsgeld Kindcentrum Ichtus

238.90

8 juli

Opbrengst en sponsoring Concert Stereo

4.000.00

8 september

Statiegeld

153.30

12 september

Statiegeld

125.40

16 september

Subsidie Gem. Zwartewaterland

7.500.00

© 2013 HendrikJan