Terug naar Project Dorpshuis Magyarózd

Hoe het is begonnen:

Na de tweede wereldoorlog kwam Roemenië onder het communistische regime van Ceausescu en werden alle eigendommen van dorp en kerk ingevorderd door de Roemeense Staat en begon het verval van een ooit zo welvarend deel van Europa. Na de val van Ceausescu en het einde van het communistische bewind in 1989 bleef de staat eigenaar van de openbare gebouwen. In 2016 werden veel gebouwen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren en kwam het dorpshuis van het dorpje Magyarózd weer in handen van de kerk. In de loop van de jaren was het gebouw sterk verwaarloosd. De RAC die al vele jaren in dit dorpje actief is, zag een prachtige gelegenheid om met hulp uit Zwartewaterland dit dorpshuis weer op te knappen. Eind 2017 werd met hulp uit Hasselt het dak vernieuwd. Dit was de start van een groot renovatieproject. Ook werden de buitenmuren opgeknapt. In 2019 is een start gemaakt met het verbouwen van de bovenverdieping tot slaapvertrekken, inclusief sanitaire voorzieningen.Functie van het dorpshuis.

Het dorpshuis is na de kerk het grootste gebouw van het dorp en heeft een belangrijke (sociale) functie in de samenleving van dit dorp. Het dorpshuis wordt onder andere gebruikt als locatie voor begrafenissen en trouwplechtigheden, maar heeft daarnaast ook een belangrijke functie als vergaderlocatie, stemlokaal en culturele activiteiten. Naast een grote zaal met podium heeft het gebouw ook een eigen keuken. Omdat er geen vervolgopleidingen in Magyarózd gevolgd kunnen worden en het dorp geen werkgelegenheid biedt, vertrekken veel jongeren al op jonge leeftijd uit het dorp om een opleiding te kunnen volgen of werk te kunnen vinden. Wanneer er echter festiviteiten zijn in het dorp, rouw- of trouwdiensten zijn, dan is er veelal geen plek om familie onderdak te bieden. De huizen van ouders en/of familieleden zijn te klein. De meeste familieleden slapen zelf in de kamer. Om het dorpshuis een multifunctionele functie te geven willen we graag verblijfsfaciliteiten bieden voor familie van de mensen uit het dorp.

© 2013 HendrikJan