Terug naar verantwoording gelden

Gegevens voor ANBI instelling:

Onze Stichting is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam en contactgegevens:
   Stichting 2e3ewereldproject Zwartewaterland
   p.a. Leenmanhof 17, 8064 KA Zwartsluis.
   E-mail: vandalfsenvandalfsen@gmail.com
   Fiscaal nummer: 8007 54 815

namen van bestuursleden:
   zie punt 4 van ons beleidsplan

Het beleidsplan:
   Zie de publicatie van ons bijgevoegd beleidsplan 2023-2028

De doelstelling:
   Zie punt 2 van ons beleidsplan

Het Beloningsbeleid:
   Onze Stichting geeft geen beloning voor het doen van activiteiten. De Stichting geeft GEEN vacatiegelden, Er is geen beloningsysteem. Alle werkzaamheden worden verricht op vrijwillige basis en onkosten worden geacht voor eigen rekening te nemen.
Zie punt 8 van ons beleidsplan

Jaarverslag an de activiteiten:
   Per jaar wordt er 5 ŗ 6 keer vergaderd. Daarbij worden de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de activiteiten, die nog gehouden moeten worden besproken.


FinanciŽle verantwoording:
   De Stichting heeft GEEN winstoogmerk. Elk verenigingsjaar wordt geacht aan het begin van de activiteiten en werkzaamheden met een bedrag van ? 0.00 nul euro) te beginnen. Daarom is er geen Verlies- en Winstrekening. Elk jaar wordt een balans opgesteld. Samen met de activiteitenoverzichten vormen ze de inkomsten en uitgaven van de Stichting.
Zie de punten 9 en 10 van ons beleidsplan.

De balansen staan op deze website.© 2013 HendrikJan