Terug naar verantwoording gelden

Balans per 31 december 2022 en 2021

2022
2021
2022
2021
Liquide middelen
Eigen vermogen
Bankrekening 3214.174.061
9.376.29
11.875.12
Eigen vermogen begin
5.039.83
5.495.37
Bank rekening 3214.92.005
364.63
664.71
Bij: result. 2022/ af: result. 2021
4.651.09
-455.54

-------

-------

-------

-------

Liquide middelen eind
9.740.92
12.539.83
Eigen vermogen eind
6.690.92
5.039.83
Projecten
-Te betalen Teel Yoba
50.00
--
-Te betalen subsidie
3.000.00
7.500.00

-------

-------

3.050.00
7.500.00

-------

-------

-------

-------

Totaal balans debet
9.740.92
12.539.83
Totaal balans credit
9.740.92
12.539.83

Rekening baten en lasten

Opbrengsten/Baten

2021

2020

Legaat

2.000.00

--

Gift penningmeester

--

925.00

Rente

1.17

1.12

Digidot glasvezelbonus

--

40.00

Verschillen

--

--

-------

-------

2.001.17

966.12
Kosten/Lasten

Administratiekosten

--

1.000.00

Bankkosten

119.40

69.24

Verzekering

46.43

121.05

Kosten website

36.00

53.10

Bestuurskosten

148.25

178.27

-------

-------

350.08

1.421.66

-------

-------

-------

-------

Resultaat

1.651.09

-455.54© 2013 HendrikJan