Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
6.272.49
24-05
Kosten website
48.12
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
1.659.29
17-12
Uitbetaald Otuke
Opbr. lopende akties:
Totaal
38.000.00
Eigen akties Otuke
1.627.67
Adm. en bestuurskosten
1.354.70
Opbrengst project t.b.v. Otuke
31.955.76
Verzekering
90.00
Terug ontv. adm.kosten
1.275.00
Bankkosten
119.40
31-12
Rente over 2020
1.12
't Olde Stadhuus vergaderkosten
p.m.
31-12
Meer ontvangen
21.04
Subsidie Gem. Zwartewaterland
7.500.00
31-12
Op rekening nr. 3214.174.061
9.274.00
31-12
Op rekening nr. 3214.92.005
1.427.15
Totaal
50.312.37
Totaal
50.312.37Eigen vermogen:

Bankrek. 3214.174.061:
€ 9.274.00
Bankrek. 3214.92.005
€ 1.427.15
Totaal op bank
€ 10.701.15
Nog verschuldigd aan project Otuke                             € 1.455.78
Halfjaarlijkse subsidie t.b.v. Otuke                               € 3.750.00
Totaal
€ 5.205.78
Per 31-12-2020
€ 5.495.37

(Vorig jaar 2019 was het eigen vermogen: € 3.073.19)
© 2013 HendrikJan