Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
34.269.34
24-05
Kosten website
48.12
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
970.01
17-12
Uitbetaald Hope4Kids;
Opbr. lopende akties:
Totaal                                          € 32.665.26
Opbrengst Hope4Kids
6.154.41
50% opbrengsten 2e3e WP       € 10.551.00
Div.eigen acties
8.976.00
Opgeteld
43.216.26
Opbrengst Otuke
1.108.30
Voorschotten                              € 6.900.00
Terug ontv.administratiekosten
1.200.00
Eigen verkoop wijn/zalm           € 11.324.00
31-12
Rente over 2019
2.41
Eind totaal                                   € 61.440.26
31-12
Meer ontvangen
111.05
Kosten Triviant
116.17
Kosten Kraam
25.60
't Olde Stadhuus vergaderkosten
p.m.
Adm. en bestuurskosten
1.266.75
AVB verzekering/zeker van je zaak
67.44
Bankkosten
119.40
31-12
Op rekening nr. 3214.174.061
6.272.49
31-12
Op rekening nr. 3214.92.005
1.659.291
Totaal
52.791.52
Totaal
52.791.52Eigen vermogen:

Bankrek. 3214.174.061:
€ 6.272.49
Bankrek. 3214.92.005
€ 1.659.29
Totaal op bank
€ 7.931.78
Nog verschuldigd aan project Otuke          € 1.108.39
Eigen acties t.b.v. Otuke                             € 3.750.00
Totaal
€ 4.858.39
Per 31-12-2019
€ 3.073.19

(Vorig jaar 2018 was het eigen vermogen: € 2.678.74)


© 2013 HendrikJan