Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
6.665.29
24-05
Kosten website 2 jaar
46.31
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
856.00
17-12
Nagift "Werk in Uitvoering" :
1.500.00
Opbr. lopende akties:
26-09
Afrekening pompen Malawi/Mzuzu
21.677.03
Pompen Malawi/Mzuzu
9.125.00
17-12
Nagift Pompen Malawi/Mzuzu
1.500.00
Div.eigen acties
6.025.50
Voorschotten Hope4Kids
6.900.00
Nagift Pomen Malawi/Mzuzu
1.500.00
Kosten Triviant Genemuiden
173.75
Nagift Werk in Uitvoering
1.500.00
Kosten Kraam
47.90
31-12
Totaal Hope4Kids
39.436.35
27-02
Kosten 't Olde Stadhuus (verg.Kosten)
p.m.
31-12
Terug ontvangen administratie kosten
1.200.00
27-02
Kosten administratie en bestuurskosten
1.300.10
31-12
Rente
2.41
AVB verzekering (Zeker van je Zaak)
127.92
Te kort
332.77
Bankkosten
120.32
31-12
Op rekening nr. 3214.174.061
34.270.08
31-12
Op rekening nr. 3214.92.005
970.01
Totaal
68.643.32
Totaal
68.643.32Eigen vermogen:

Bankrek. 3214.174.061:
€ 34.270.08
bankrek. 3214.92.005
€ 970.01
Totaal op bank
€ 35.240.09
Nog verschuldigd aan project Hope4Kids
€ 26.510.85
Eigen acties t.b.v. Hope4Kids
€ 6.050.50
Per 31-12-2017
€ 32.561.35
Eigen vermogen 31-12-2017
€ 2.678.74

(Vorig jaar 2016 was het eigen vermogen: € 3.689.78)


© 2013 HendrikJan