Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
15.646.29
Kosten website 2 jaar
44.00
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
493.49
21-06
Voorschot "Werk in Uitvoering" :
9.900.00
Opbr. lopende akties:
21-09
Rest voorschot + restant
13.885.70
In actie voor "Werk in Uitvoering"
1.060.00
Kosten Triviant cadeau's
169.50
"WiU" eigen acties/meerderen
10.725.70
Kosten Kraam
25.50
Totaal "Werk in Uitvoering"
11.785.70
Kosten 't Olde Stadhuus (vergader kosten)
p.m.
In actie voor project Mzuzu
6.551.53
Kosten afsluitavond
95.08
Terug ontvangen Administrateur
1.200.00
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1.300.00
31-12
Rente over 2017
4.05
27-02
Kosten Prestige vlaggen/banners
272.50
AVB verzekering (Zeker van je Zaak)
127.08
Bankkosten
130.56
31-12
Op rekening nr. 3214.174.061
8.665.29
31-12
Op rekening nr. 3214.92.005
856.00
Overschot
209.85
Totaal
35.681.06
Totaal
35.681.06Eigen vermogen:

Bankrek. 3214.174.061:
€ 8.665.29
bankrek. 3214.92.005
€ 856.00
Totaal op bank
€ 9.521.29
Nog verschuldigd aan project Mzuzu
€ 6.551.53
Per 31-12-2017
€ 2.969.76
Eigen vermogen 31-12-2017
€ 3.689.78

(Vorig jaar 2016 was het eigen vermogen: € 4.184.99)


© 2013 HendrikJan