Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
10.720.58
Kosten website 2 jaar
88.00
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
2.709.41
11-01
Voorschor "Refilwe" :
5.000.00
Opbr. lopende akties:
26-09
Afrek. "Refilwe" (incl. Bijdragen meerdere)
40.319.82
In actie voor "Refilwe"
22.633.03
27-01
Kosten Triviant cadeau's
96.47
"Refilwe" eigen acties/meerderen
13.442.79
Kosten Triviant Genemuiden
479.64
In actie voor "werk in Uitvoering"
12.000.00
04-07
Kosten 'd Overtoom
72.85
Diverse giften
450.00
10-10
Kosten kraam Gem. Zwartewaterland
25.00
31-12
Terug ontvangen Administrateur
1.300.00
17-08
Kosten 't Olde Stadhuus (vergader kosten)
82.50
31-12
Rente over 2016
49.01
22-09
Kosten afsluiten project
126.89
31-12
Te kort/verlies
583.89
31-12
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1.300.00
14-11
Div. Bestuurskosten
7.50
31-12
AVB verzekering (Zeker van je Zaak)
120.96
Bankkosten
127.80
Op rekening nr. 3214.174.061
15.646.29
Op rekening nr. 3214.92.005
493.49
Totaal
63.978.71
Totaal
63.978.71


© 2013 HendrikJan