Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
17.220.58
Afrekening Dorotty
18.187.19
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
691.27
14-03
Afrekening Ludus :
14.654.37
Opbr. lopende akties voor 31-08-2015:
Kosten Triviant/div. projecten
265.00
Dorotty
896.78
07-09
Kosten kraam
25.20
Kindertehuis Roemenië
6.210.42
05-01
Kosten Overtoom
107.15
Gezamenlijk
12.818.25
16-10
Kosten 't Olde Stadhuus
82.50
Opbr. lopende akties na 31-08-2015:
Diverse bestuurskosten, attenties
135.59
Refilwe
5.944.00
31-12
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1.225.00
Gezamenlijk
3.300.00
AVB verzekering
133.29
31-12
Terug ontvangen Administrateur
1.150.00
Bankkosten
97.83
Rente over 2015
123.18
31-12
Op rekening 3214.174.061
10.720.58
31-12
Op rekening 3214.92.005
2.709.41
Saldo/diversen
11.37
Totaal
48.354.48
Totaal
48.354.48


© 2013 HendrikJan