Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
35.519.99
Kosten Website
103.00
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
283.42
14-03
Afrekening:
Opbrengsten lopende akties:
Greenshop Malawi € 39.721.65
Greenshop Malawi
11.762.84
Af: voorschot € 21.240.00
18.481.65
Kindertehuis Roemenië
20.056.36
09-03
Kindertehuis Roemenië
33.985.86
Dorotty Oekraïe € 8.846.46
17-09
Boekenboot (Suriname)
10.000.00
Meerdere € 4.069.65
12.916.11
05-09
Kosten Triviant/afsluiting project
158.99
Terug ontvangen Administrateur
1.200,00
Kosten kraam Gem. Zwarteaterland
26.15
Rente over 2014
168.76
Kosten Overtoom
PM
Saldo
306.24
Diverse bestuurskosten
107,00
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1.250,00
AVB-verzekering
151.08
Bankkosten
38.14
31-12
op rek.nr. 3214.174.061
17.220.58
31-12
op rek.nr. 3214. 92.005
691.27
Totaal
82.213.72
Totaal
82.213.72


© 2013 HendrikJan