Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
10.636,15
Kosten Website
44,00
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
825,68
14-01
Afrekening:
Opbrengsten lopende akties:
Aguta in Oeganda € 47.950,03
Aguta in Oeganda € 47.950,03
Af: voorschot € 25.000,00
22.950,03
Af: reeds uitbetaald € 25.000,00
22.950,03
09-03
Voorschot Greenshop Malawi
21.240,00
In actie voor de Greenshop Malawi
27.958,81
05-09
Kosten Triviant/afsluiting project
204,85
Kindertehuis Casa Caritate in Bazna (RoemeniŽ)
13.929,50
Kosten Prestige (posters e.d.)
157,30
Boekenboot (Suriname)
10.000,00
kraam Biestemerk e.d.
37,32
31-12
Terug ontvangen Administrateur
1.400,00
Kosten Overtoom
279,60
Rente over 2013
181,83
Diverse bestuurskosten
20,00
31-12
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1.500,00
AVB-verzekering
148,32
Bankkosten
47,28
31-12
op rek.nr. 3214.174.061
35.519,99
31-12
op rek.nr. 3214. 92.005
283,42
Saldo
5.439,88
Totaal
87.872,00
Totaal
87.872,00


© 2013 HendrikJan