Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
59.778,77
13-03
Kosten Kamer van Koophandel
24,08
20-03
Op rek.nr. 3214. 92.005
587,23
Kosten webside
27,85
Opbrengsten lopende akties
09-03
Afr. meisjes a/d Ganges € 91.471,45
Onderwijs voor meisjes a/d Ganges
37.783,36
Af voorschot € 1.264,29
90.206,56
In actie voor Aguta € 30.570,28
10-10
Huur N.H.Kerk Genemuiden
404,00
Af: div.onkosten € 1.118,60
29.451,68
Kosten Triviant Genemuiden
269,82
09-10
Gift N.H.Diaconie Genemuiden/huur kerk
404,00
Div.kosten Prestige/posters e.d.
122,22
31-12
Terug ontvangen Administrateur
1250,00
Kosten kraam Gem.Zwartew.land
24,88
Rente over jaar 2012
533,87
09-10
Kosten dOvertoom
141,50
Diverse bestuurskosten
55,49
31-12
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1350,00
31-12
AVB-verzekering
133,58
bankkosten
50,52
31-12
op rek.nr. 3214.174.061
10.636,15
31-12
op rek.nr. 3214. 92.005
825,68
Nadelig saldo
516,58
Totaal
129.788,91
Totaal
129.788,91


© 2013 HendrikJan