Terug naar verantwoording gelden

Balans 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Datum
Bedrag
Datum
Bedrag
01-01
Op rek.nr. 3214.174.061
37.672,33
26-01
Kosten Kamer van Koophandel
26,64
01-01
Op rek.nr. 3214. 92.005
287,38
Kosten webside
27,85
Opbrengsten lopende akties
04-03
Afr. Kinderziekenh. Ludus € 76.059,66
Ziekenhuis Ludus
40.624,75
minus voorschot € 5.051,98
71.007,68
Onderw. voor meisjes India € 53.687,79
09-03
Huur N.H.Kerk Genemuiden
395,00
minus diverse onkosten € 1.264,29
52.423,50
Kosten Triviant Genemuiden
67,10
09-03
Gift N.H.Diaconie Genemuiden/huur kerk
395,00
Div. kosten kraamhuur etc.
139,79
31-12
Terug ontvangen Administrateur
1375,00
Kosten kraam Biestemerk e.d.
41,10
Rente over het jaar 2011
607,38
Diverse bestuurskosten
106,18
Positief saldo
444,50
31-12
Kosten Administrateur (admin. kosten)
1450,00
Bankkosten
51,99
AVB-verzekering
150,51
31-12
op rek.nr. 3214.174.061
59.778,77
31-12
op rek.nr. 3214. 92.005
587,23
Totaal
133.829,84
Totaal
133.829,84


© 2013 HendrikJan