Verslag SMART Centre Mzuzu, voor 2e3eWereldProject Zwartewaterland


De aanvullende donatie van 1500 euro is afgelopen jaar gebruikt binnen een project wat Het SMART Centre met de Wilde Ganzen had lopen onder de titel 'Water for Food'. Even voorstellen
Naast de waterpompen en waterputten voor drinkwater en andere huishoudelijke gebruiken is het SMART Centre zich meer gaan richten op technieken en trainingen rondom het gebruik van water voor landbouw. Het doel is om voor de boeren een stabielere opbrengst te hebben, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor droogte/uitblijvende regen of andere effecten van klimaatverandering.

Binnen het project is vooral getraind in de Mzuzu Drill boormethode en het model 2 van de touwpomp. De gereedschappen van de Mzuzu Drill methode worden gemaakt door lassers die door het SMART Centre getraind zijn en de methode leent zich er ook voor om een deel van het werk door de boer bij wie de put wordt geboord uit te laten voeren.

Even voorstellen
Binnen het project met Wilde Ganzen, waar de 1.500 euro uit Zwartewaterland aan heeft bijgedragen is een trainingsvideo gemaakt over deze boormethode. Binnen de video worden de verschillende stappen uitgelegd en getoond.

Naast de Mzuzu Drill methode heeft het project gewerkt aan het introduceren van een kleine, betaalbare, zonnepomp. Deze kost, in combinatie met een paneel, ongeveer 150 euro en kan vanaf een diepte van 15- 20 meter het water oppompen. Uniek is dat deze pomp een kleine diameter heeft, waardoor het in kleinere waterputten past (60-75mm) die goedkoper zijn om te boren dan de gebruikelijke grotere putten (diameter 110mm). Door de lagere kosten komen de put en zonnepomp verder binnen het bereik van de doelgroep.

Als laatste heeft het project de EMAS boormethode en de EMAS pomp ge´nstalleerd. Deze pomp staat bekend als de 'knikker pomp'. En bestaat uit pvc-buizen, een rubberen ring en een knikker. Uniek is dat de pomp het water ook omhoog kan pompen naar bijvoorbeeld een verhoogde tank, waardoor je er ook een douche aan kan koppelen.

Video EMAS technieken:

Een aantal foto's van het werk van het SMART Centre zijn toegevoegd.
mzuzu mzuzu mzuzu mzuzu mzuzuVerdere informatie:
Videos Malawi:
Algemene video SMART Centres:
Website SMART Centre Group:

© 2013 HendrikJan