Hope4Kids

Hope4kids heeft als doelstelling kinderen kans op een betere toekomst bieden door hen één of twee keer per jaar op te nemen in hetzelfde Nederlandse gastgezin. De kinderen kunnen hier een gezinsleven ervaren en de liefde en aandacht die hierbij hoort. Kinderen een familie geven, waarop ze altijd terug kunnen vallen en die hen kan begeleiden naar een zelfstandige toekomst.

Hieruit ontstaat een volgend doel: Door de ervaringen die in het Nederlandse gastgezin zijn opgedaan, kan het kind op volwassen leeftijd een eigen gezinsleven draaiende houden. Als deze doelen bereikt zijn, wordt een vicieuze cirkel doorbroken en kunnen de toekomstige kinderen opgroeien bij de eigen ouders in plaats van in een kindertehuis. Daarnaast bieden we ter plekke hulp om de (leef)omstandigheden van de Roemeense kinderen te verbeteren. Twee keer per jaar reist het bestuur van de stichting af naar Roemenië Hope4Kids 2om daar contacten te onderhouden met verschillende instanties die betrekking hebben tot de Hope4kids kinderen. Dit zijn onder andere de CP (child protection/ kinderbescherming) in Brasov, de verschillende scholen voor de schoolresultaten en het gedrag van de kinderen. En natuurlijk gaan ze naar de kindertehuizen waar de Hope4kids kinderen in wonen.

(Bekijk dit filmpje om een indruk te krijgen van de situatie in Roemenië)

(Bekijk ook even de website van Hope4Kids.)

Tijdens onze projectperiode hadden 2 projecten voor ons de aandacht. Het eerste betreft een leer/ontwikkelingsplek in Dacia in de vorm van een speelterrein/moestuin/bewegingsplek. Van deze plek kunnen alle kinderen in het dorp gebruik maken. De plek ligt naast de dorpsschool en tegenover het kindertehuis waar Hope4kids kinderen wonen. Dit zijn kinderen tot 16 jaar. In het kindertehuis worden alleen de basisbehoeften aangeboden daardoor hebben ze een belemmering om zich te ontwikkelen. Bij het aanleggen en onderhouden worden de jongeren die gebruik maken van deze leer/ontwikkelingsplek, ingezet om mee te helpen.

Het tweede project is een plan voor het uitbreiden en verduurzamen van een woon/leerplek in Sânmarghita, SanPaul (ca. 1 uur rijden vanaf Dacia) voor kansarme jonge volwassenen. Op deze plek worden de jongeren klaargemaakt voor de maatschappij (zelfstandig leven). Ze leren hier hoe ze moeten leven in plaats van te overleven. De structuur die wij in Nederland kennen zoals huisje-boompje-beestje is daar niet bekend. Onderwijs, studeren, diploma's, werken, leren met geld omgaan, huishouden, koken, gezin opbouwen, enz. is voor ons heel normaal. Op deze woonplek krijgen ze daar alle begeleiding in. Zij moeten zelf hun kost en inwoning verdienen door mee te helpen in de moestuinen en de aangelegen camping.

Tijdens de projectperiode hebben we meerdere acties gehouden om geld op te halen voor onze projecten. Onder meer een doelpuntenactie bij de drie voetbalclubs in Zwartewaterland, sponsorlopen op meerdere scholen in de drie kernen, een huis aan huis wc-papieractie, een wine and bites in combinatie met wijnverkoop en het organiseren van meerdere concerten.
Dit alles leverde uiteindelijk een heel mooi bedrag op waar heel mooie dingen mee zijn gedaan.

Hope4Kids 3
© 2013 HendrikJan