Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2016/2017: "Werk in uitvoering"

Opbrengst acties:

€ 41.665.65

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2016

1 sepember

Zelf ingebracht

4.425.80

september

Zakelijke gift

10.000.00

september

Helpende Handen

500.00

september

Gereformeerde kerk Zwartsluis

1.018.32

september

Persoonlijke gift

250.00

september

Persoonlijke gift

25.00

september

Zakelijke gift

1.000.00

september

Persoonlijke gift

5.00

september

Persoonlijke gift

2.500.00

september

Zakelijke gift

5.000.00

september

Persoonlijke gift

50.00

september

Persoonlijke gift

25.00

september

Persoonlijke gift

50.00

september

Hervormde kerk

372.60

september

Opbrengst Biestenmerk Genemuiden

754.10

september

Huiskamerconcert

2.247.73

september

Samen eten

450.00

26 oktober

Postzegels Marinus

50.00

24 december

Gereformeerde kerk Hasselt

400.00

Totaal 31-12-2016

29123,55

2017

20 januari

Subsidie Gem. Zwartewaterland

7.500.00

27 januari

Triviant Genemuiden

1.966.35

17 februari

Trivianr Hasselt/Zwartsluis

1.002.35

7 maart

Postzegels Marinus

50.00

15 maart

Actie Werk in Uitvoering

160.00

5 april

Statiegeld Emté Hasselt

157.00

5 april

Zalm roken Hasselt

443.40

25 mei

Toiletwgen Hemelvaartdag

713.00

25 mei

Persoonlijke gift

50.00

21 juli

Gift Geref. kerk Zwartsluis

500.00

Eind totaal

41.665.65© 2013 HendrikJan