Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2009/2010: "School voor Chamis/ Peru"

Opbrengst acties:

Eind totaal

€ 104.614,38

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2009

16 maart

fancy fair Joh.Calvijnschool Genemuiden

1.000.00

23 maart

voorschot

300.00

3 april

sponsoring S.v.Dalfsen Genemuiden

65.00

3 april

NM Art, Genemuiden

290.00

3 april

gift H.v.Dijk Holding

25.00

3 april

opbrengsten voorjaarsmarkt (na aftrek kosten)

155.00

1 mei

statiegeld C-1000/Boni

326.15

2 mei

gift St.Green Bikes

200.00

5 mei

WARMYLLU opbrengst fietstocht 25/4

665.00

5 mei

idem giftenbus Havenplein 30/4

270.00

5 mei

idem opbrengst kraam Havenplein 30/4

610.00

5 mei

opbengst brommernacht 30/4

350.00

6 mei

kinderrommelmarkt 30/4 Matthias + Daan Breman

53.50

8 mei

opbrengst snoepverkoop kalkovens Hasselt/Kristel+Inge

40.00

8 mei

opbrengst hamburgerverkoop

235.00

11 mei

gift J.Hammer

50.00

12 mei

country fair bij de molen

102.50

12 mei

reunie fam.Groothuis

83.50

14 juni

gift S.Groothuis

100.00

19 mei

gift diaconie HHG Gemeente Genemuiden

175.00

21 mei

gift S.Goothuis,gift fam.reunie

75.00

22 mei

gift MONDOVINO

150.00

25 mei

gift A.Groothuis

50.00

25 mei

gift Joh.van Dieren

100.00

25 mei

opbrengst verloting

200.00

2 juni

gift Bouw en Expl. Heutink BV

50.00

4 juni

gift Rehobothschool Genemuiden

50.00

8 juni

gift Geref.Kerk Genemuiden

250.00

9 juni

gift NN

3.000.00

10 juni

gift via Wout

10.00

11 juni

Oranjevereniging collecte 30/4

800.00

15 juni

collectebOpenluchtdienst Geref.Kerk Hasselt

736.90

15 juni

gift Fuite

50.00

17 juni

gift K.Last CJ

50.00

19 juni

bijdrage/gift Rabobank Genemuiden

500.00

22 juni

opbrengst Familiedag Sportc. Genemuiden

4.000.83

22 juni

gift Oudestad Invest BV,fam.dag Sportc.Genemuiden

80.00

23 juni

Statiegeld C1000 Hasselt

297.00

25 juni

fancy fair Joh.Bogermanschool Genemuiden

1.576.54

26 juni

opbrengst open tuinen Genemuiden

2.517.20

29 juni

opbrengst Sing-in Herv.Kerk Genemuiden

272.00

29 juni

gift diaconie Herv.Gem.Genemuiden

500.00

2 juli

opbrengst braderie 1/7 Genemuiden incl.kraamgeld

527.50

2 juli

opbrengst te Zwartsluis met Verve

37.50

17 juli

Breman IJsselmuiden BV

5.500.00

24 augustus

Statiegeld C1000 Hasselt

800.00

27 augustus

Oranjevereniging/collecte lopen

250.00

27 augustus

Sonsorloop 12/8

1.015.00

28 augustus

Chr.Unie/ijsverkoop

84.00

28 augustus

statiegeld C-1000/Boni

309.80

1 september

opbrengst cul-aomt/incl cd-verkoop

1.085.00

8 september

Ned.Herv.Genemuiden,opbrengst collecte VBK

1.546.95

8 september

gift Reunie 65+ MLlschool Genemuiden

73.00

17 september

opbrengst stoofperen 't hofje

164.00

17 september

opbrengst snackraam rommelmarkt

250.00

17 september

opbrengst rommelmarkt Genemuiden

8.392.83

17 september

gift Winters Oliehandel Genemuiden

100.00

17 september

ggift A. Kok Genemuiden

50.00

17 september

gift Arie Riezebos Genemuiden

100.00

18 september

gift Timzo Genemuiden

50.00

18 september

Postzegels M.v.Eyk Hasselt

10.00

18 september

Cronolin Paint Genemuiden

75.00

21 september

Vebe floorcovering Genemuiden

150.00

25 september

Asko Nederland Genemuiden

100.00

25 september

Pleijsier Bouw Genemuiden

100.00

25 september

Hebeta Tapijten Genemuiden

100.00

29 september

Aann.bedr.BEKRO, Genemuiden

100.00

1 oktober

Aann.bedr.BJvdSteeg Genemuiden

100.00

7 oktober

Bewe tapijt Hasselt

200.00

1 oktober

opbrengst cul-avond Hasselt

870.50

7 oktober

opbrengst Benefiet diner

1.100.00

8 oktober

Heutink en Hey aktie euifeest

98.60

8 oktober

verkoop tijdens Genemusiment

53.00

11 oktober

Living Water Genemuiden

275.00

12 oktober

gift Jan Altena

50.00

13 oktober

HEBO Maritiem Service

100.00

14 oktober

v.Dieren Maritieme Genemuiden

250.00

14 oktober

groenteverkoop AnneDirk en Geertje G

85.00

17 oktober

gift Rehobothschool Genemuiden

105.50

17 oktober

OBSschool Genne

546.35

19 oktober

gift H.de Haan Genemuiden

50.00

22 oktober

gift Gebr.Fuite Genemuiden

100.00

23 oktober

verkoop tijdens Biestemerk

965.00

23 oktober

gift Ned.Herv.Diakonie

110.00

27 oktober

gift Palet Schilderwerken Genemuiden

25.00

28 oktober

statiegeld C-1000/Boni

282.05

29 oktober

VPCO scholen Hasselt

6.769.45

29 oktober

gift Condor Carpet Hasselt

100.00

30 oktober

prijzengeld Optocht Euifeest

200.00

2 november

gift H. Fuite cj

50.00

3 november

gift T.Eenkhoorn/nestenkontrole

5.400.00

5 november

gift Knol Beheer

100.00

9 november

Herv.Diaconie.coll.opbr.Gez.E.Zomeravondzangdiensten

1.765.26

17 november

appelverkoopactie

2.710.00

17 november

giftenbus Lady's night

144.00

24 november

gift MONDOVINO

150.00

25 november

OBSschool de Vogelaar Genemuiden

1.000.00

25 november

gift appelverkoop

35.00

27 november

opbrengst Wintermakt De Meent Genemuiden

340.00

30 november

opbrengst High Tea Kids kinderwerk Genemuiden

220.00

1 december

gift HP Breman

1.000.00

11 december

gift W. Groothuis BV Genemuiden

3.500.00

15 december

gift Van Dijk Heftrucks Genemuiden

100.00

21 december

statiegeld C-1000/Golf Hasselt

468.55

23 december

winterfair Hasselt

845.00

23 december

stoofperenverkoop Hasselt

450.00

28 december

gift Euromac Genemuiden

100.00

30 december

statiegeld C-1000/Boni Genemuiden

314.00

31 december

bijdrage Korenmolen de Zwaluw Hasselt

100.00

31 december

gift W.Voogd e/o

10.00

2010

22 januari

Triviant Genemuiden

3.586.20

8 januari

gift H.Koole eo

25.00

19 januari

HJ.Kamphof/coll.Hasselt

3.059.40

20 januari

gift H.Breman

250.00

22 januari

Benefietconcert Genemuiden

933.17

23 januari

benefietconcert Hasselt

844.50

25 januari

statiegeld C-1100/Golf Hasselt en C-1000 Zwartsluis

630.45

25 januari

Postzegels M.v.Eyk Hasselt

20.00

29 januari

Triviant Hasselt/Zwartsluis

2.588.16

3 februari

gift anders begaafden Genemuiden

175.00

5 februari

coll.CU Zwartewaterland

142.85

onkosten triviant

73.05

12 februari

bijdrage SKZ Kinderopvang Zwartsluis

96.32

13 februari

Zending Ichtusschool Genemuiden

1.515.00

13 februari

opbrengst wijnverkoop

6.828.52

15 februari

statiegeld Boni/C1000 Genemuiden

236.40

15 februari

restanten verschillende acties

225.00

15 februari

zaalvoetbaltoernooi Genemuiden

1.250.00

17 februari

Museum Schoonewelle Zwartsluis

262.50

26 februari

Gemeente Zwartewaterland

10.000.00

Eind totaal

104.614.38

overmaken: € 104.614.38

reeds ontvangen: € 373.00

blijft over: € 104.241.38© 2013 HendrikJan