nieuwsbrief kenya.jpg

Projectgroep "Mzuzu"

(Dit was het 2e/3e Wereldproject vanaf september 2017 tot maart 2018)


Een waterpomp voor elk dorp
(schoon drinkwater voor dorpen in Malawi)

Malawi

Introductie
Het SMART Centre is een trainingscentrum voor Water en Sanitatie en werkt in het noorden van Malawi. Het SMART Centre traint lokale bedrijven in het boren van water putten, het maken en installeren van waterpompen en het bouwen van latrines. Sinds 2012 zijn meer dan 20 bedrijven getraind en onder andere 500 putten geboord waardoor meer dan 50.000 mensen toegang tot schoon water hebben gekregen.

Een schets van basisvoorzieningen in Malawi.
Huidige situatie:
 • In Malawi is schoon drinkwater beperkt beschikbaar
Oorzaken:
 • Afstanden tot de watervoorzieningen zijn erg groot
 • Pompen zijn vaak geschonken > weinig lokale betrokkenheid
 • 35% van de pompen werkt regelmatig niet > door gebrek aan onderdelen & lokale kennis
Gevolgen:
 • Veel 'voorkombare ziekten' als diarree, leiden o.a. tot sterfte
 • Hoge kindersterfte, 7% haalt de 5 jaar niet
Het doel van het project
Het SMART Centre ondersteunt lokale bedrijfjes naar zelfstandigheid, zodat zij pompen in dorpen kunnen installeren en onderhouden. Deze pompen worden voor een groot gedeelte door de lokale gemeenschap gefinancierd, waardoor zij zelf eigenaar zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de pompen. Zij werken vanuit het SMART principe: Malawi
 • Simple, Simpel
 • Market-Based, Lokale onderdelen & kennis
 • Affordable, Betaalbaar
 • Repairable, Repareerbaar
 • Technologies, Technieken
Het CCAP SMART-centre is gestationeerd in MZUZU in het noorden van Malawi. Vandaaruit wordt afgereisd naar talloze kleine en grote dorpen in het noorden van Malawi.

Reinier en Rianne Veldman
Reinier en Rianne Veldman werken samen met drie andere collega's bij het SMART Centre. Vanuit hun expertise:
 • Internationaal Land- & Water Beheer (Reinier)
 • Internationale Ontwikkelingsstudies (Rianne)
begeleiden zij vanuit het SMART Centre lokale bedrijfjes naar zelfstandigheid met:
 • Ontwikkeling van technologieŽn
 • Borgen van kwaliteit
 • Financieel beheer
 • Opbouw lokale klantenkring
 • Bedrijfsvoering gericht op continuÔteit
 • Zij zijn ter plaatse onze contactpersonen voor het 2e/3e wereldproject Zwartewaterland
Malawi Resultaten tot op heden
Training van locals in water en sanitair.
 • 20 zelfstandige bedrijven gestart
 • 500 nieuwe putten of pompen
 • 1.000 filters verkocht/verspreid
 • 50.000+ mensen toegang tot water en sanitair
2e3eWereldproject
Met de opbrengsten van de acties binnen het 2e3eWereldproject willen wij een bijdrage leveren aan:
 • Verdere uitbreiding van de waterpompen (zodat nog meer dorpen de beschikking krijgen over schoon drinkwater)
 • De mogelijkheid om trainingen te geven aan de lokale bevolking, vaak in afgelegen dorpen, in het gebruik van waterfilters en de mogelijkheid om deze aan te schaffen.
 • Het opleiden van lokale mensen, zij spreken de taal, zij kennen de gewoontes. Dit zorgt voor een nog betere implementatie van het gebruik van de waterpompen en de waterfilters.
 • Het terugdringen van levensbedreigende ziektes die het gevolg zijn van het drinken van onzuiver water.
Steun ons!
 • Op rekening 2e/3e Wereldprojecten Zwartewaterland. Rekening nr: NL 97 RABO 0321492005 t.n.v.Helmich Post
© 2013 HendrikJan