Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2014/2015: "Ludus"

Opbrengst acties:

€ 14.654.37

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2014

30 mei

Statiegeld Genemuiden Boni/C-1000

137.22

3 juli

Statiegeld Boni

67.03

18 september

Ned.Herv.Diaconie

60.00

26 september

Rommelmarkt Genemuiden

1.250.00

6 oktober

Statiegeld Genemuiden Boni

70.45

16 oktober

Gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

50.00

25 november

Statiegeld Genemuiden Boni

53.45

22 december

Opbrengst collecte G.K.Kerk Hasselt

346.67

voorlopig totaal 31-12

2.034.84

2015

3 januari

statiegeld AH Genemuiden

69.42

30 januari

Subsidie Gemeente Zwartewaterland

3.750.00

30 januari

Triviant Genemuiden

1.625.00

2 februari

Gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

50.00

13 februari

Triviant Hasselt/Zwartsluis

492.50

14 februari

Stoepverkoop Genemuiden

500.00

13 maart

Herv.Gemeente Hasselt

705.88

17 maart

Gift L.B.Zwitser

500.00

31 maart

Gift Herv.Gemeente Hasselt

500.00

31 maart

Koffie project

1.540.00

31 maart

Nacht zonder dak

937.50

31 maart

Uitvoering Muziekver.Irene Hasselt

90.00

31 maart

Voorjaarsmarkt de Meente Genemuiden

131.00

3 april

Ger.Kerk Genemuiden

190.89

16 april

Statiegeld Boni Genemuiden

78.88

8 mei

Opbrengst Hamburgers bakken

372.90

8 mei

Opbrengst Bingo

653.00

8 mei

Opbrengst bijbelkwis

131.00

15 juni

Statiegeld C1000 Hasselt

200.85

3 juli

Statiegeld AH genemuiden

65.02

7 september

Statiegeld Boni Genemuiden

77.45© 2013 HendrikJan