Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2012/2013: "Kom in actie voor Aguta"

Opbrengst acties:

€ 32978.61

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2012

26 maart

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

30.00

10 april

gift Rabobank voor rommelmarkt

1.500.00

12 april

voorjaarsmarkt Genemuiden

233.30

16 april

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

70.00

26 april

statiegeld C-1000/Boni Genemuiden mrt/april

240.80

27 april

gift NH Daconie ?

120,00

1 mei

verkoop hamburgers Zwartsluis

173.66

2 mei

verkoop ??

130.25

4 mei

gift Breman IJsselmuiden

2.750.00

10 mei

Wandelvierdaagse Zwartsluis

15.00

10 mei

markt IJsseldelta Kamperzeedijk

284.05

24 mei

gift G.Slurink

90.00

24 mei

actie Sleepbootdagen Zwartsluis

240.00

26 mei

statiegeld Golf Hasselt

266.80

28 mei

actie Sleepbootdagen Zwartsluis

1.183.12

8 juni

voorschot Familidag SC Genemuiden/Heutink & Heij

850.00

20 juni

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

45.00

25 juni

bijdrage Scheepswerf Foppen

300.00

25 juni

restbijdrage Heutink & Heij

248.96

26 juni

Geref.Kerk Zwartsluis

500.00

28 juni

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk juni

30.00

30 juni

statiegeld Boni/C-1000 nov/dec Genemuiden

322.90

2 juli

statiegeld Golf/.HasseltWilly T.

62.85

4 juli

ST.Damacare

5.000.00

14 juli

gift via MF.Lodewijks

166.80

16 juli

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk juli

66.00

19 juli

Collecte Geref.Kerk.Hasselt

689.84

6 augustus

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

63.00

11 augustus

visdag Zwartsluis

42.00

11 augustus

Ballonvaart Hasselt

60,00

11 augustus

opbrengst Hassailt

821.00

21 augustus

gift/postz. Marnus/Marinus-Eyk aug

55.00

29 augustus

statiegeld C-1000/Boni Genemuiden juli/aug

322.60

4 september

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk sept

100.00

7 september

opbrengst kindervlooienmarkt Genemuiden

341.75

11 september

voorl.opbrengst rommelmarkt Genemuiden

6.734.55

17 september

opbrengst Oranje/koninginnedag collecte Genemuiden

800.00

19 september

opbrengst kindervlooienmarkt Zwartsluis

195.00

20 september

Herv. Kerkkoor

250.00

20 september

opbrengst Genemusement Genemuiden

607.30

20 september

onkosten 3x nota Prestige Genemuidn

1.118.60

23 september

rest opbrengst rommelmarkt Genemuiden

293.50

25 september

gift \vadain sponsoring Beachvollybal tournooi

150.00

26 september

actie pompoenengewicht raden Kvd Sluis

50.00

1 oktober

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk okt.

100.00

1 oktober

Gero Recycling BV stortgeld

276.40

9 oktober

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

100.00

15 oktober

voorschot

25.000.00

22 oktober

Catering Beachvollybaltournooi Genemuiden

272.50

22 oktober

opbrengst hefstmarkt De Schans Zwartsluis

42.45

22 oktober

kleine opbrengst (na aftrek van kosten)

5.70

30 oktober

statiegeld C-1000/Boni Genemuiden sept/okt

265.05

2 november

gift/postz. Marinus/MarinusEyk nov

100,00

23 november

gift/postz Marinus/MarinusEyk dec

100.00

30 november

Aqua-Service

150.00

1 december

Opbrengst Herfstmarkt Meente Genemuiden

125.00

7 december

Hans Nico Tankvaart BV

250.00

12 december

Brouwer Acc.Servicer Genemuiden

1.000.00

11 december

Vconsyst BV (2e keer)

250.00

18 december

Fytac Training ADV VOF vollybaltournooi Genemuiden

630.00

20 december

Kerstcollecte Passage Hasselt

107.70

20 december

E.T.v.Veen gift n.a.v. benefietconcert

12.00

21 december

gift Kinderdagcentra

55.00

28 december

statiegeld Boni/C-1000 nov/dec Genemuiden

233.45

voorlopig totaal 31-12

30.570,28

reeds betaald 31-12

26.118.60

2013

3 januari

gez.bijdrage Kerken in Hasselt

2.416.00

7 januari

nieuwjaarsconcert Geref.Kerk

578.00

9 januari

statiegeld C-1000 Zwartsluis

56.70

20 januari

gift C.L.Rommelaar

20.00

21 januari

restant Stereo

150.00

27 januari

statiegeld Hasselt

57.80

24 januari

correctie

16.00

25 januari

subsidie Gemeente Zwartewaterland

10.0000,00

25 januari

gift/postz. Marnus/Marinus Eyk januari

100.00

1 februari

triviant Genemuiden

3.298.90

8 februari

triviant Hasselt/ziekendienst

50.00

25 februari

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

107.00

26 februari

opbrengst schiettournooi Genemuiden

250.00

27 februari

statiegeld C-1000/Boni Genemuiden jan/febr.

279.35

Eind totaal

91.471,45

overmaken: € 47.950,03

reeds ontvangen: € 26.118.60

blijft over: € 21831.43© 2013 HendrikJan