Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2010/2011: Kinderziekenhuis Ludus/Roemenië

Opbrengst acties:

Eind totaal

€ 76.059,66

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2010

18 maart

Gem.Zwartewaterland/gift VPCO Hasselt

25.00

3 april

voorjaarsmarkt Genemuiden

37.50

21 april

Diaconie Herv.Gem. coll.bus 1/3/10

165.55

21 april

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

20.00

22 april

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

20.00

27 april

statiegeld Boni/C-1000 Genemuiden

201.35

30 april

activiteiten Koninginnedag

488.55

15 mei

boekenmarkt Trefpunt Herv.Kerk/braderie Sleepbootdagen

877.50

15 mei

sleepbootdagen braderie Zwartsluis

173.40

19 mei

Nationale Molendag Hasselt

55.05

1 juni

gift E.Bekendam

50.00

12 juni

opbrengst Open Tuinen Genemuiden

2.704.81

20 juni

St.Ouderenraad OBS De Vogelaar Genemuiden

250.00

22 juni

gift Breman IJsselmuiden

5.000.00

30 juni

gift Bouwend Nederland

250.00

1 juli

statiegeld Boni/C-1000 Genemuiden

379.30

5 juli

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

40.00

10% juli

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

40.00

14 augustus

opbrengst rommelmarkt Zwartsluis

1.823.11

17 augustus

gift fam. Zwitser

50.00

26 augustus

statiegeld Boni/C-1000 Genemuiden

267.22

30 augustus

collecte Chr.Geref.Kerk Hasselt openluchtdienst

783.05

8 september

St.Gospelev.menten/coll.kon.dag

50.00

13 september

1e opbrengst rommelmarkt Genemuiden

2.622.11

15 september

Aktie Joh.Calvijnschool Genemuiden

626.54

20 september

2e opbrengst rommelmarkt Genemuiden

5.596.10

20 september

vervolg aktie Joh.Calvijnschool Genemuiden

262.81

22 september

3e (aktie) Joh.Calvijnschool Genemuiden

155.30

23 september

sponsering Zegers rommelmarkt

60.00

23 september

4e (aktie) Joh.Calvijnschool Genemuiden

159.00

23 september

voorschot overgemaakt naar Ludus

4.650.00

25 september

opbrengst tompoezenverkoop

510.00

15 september

opbrengst Culavond

479.40

20 september

rest actie Joh.Calvijnschool

61.00

27 september

E.A.v.Gijssel-actie zeep/shampo

200.00

28 september

koerierdienst Zwolle/verdubbeling culavond

497.40

28 september

gift E.v.Benthem

10.00

30 september

gift NN

61.00

30 september

Ned.Herv:Diakonie Hasselt

110.00

2 oktober

mountainbiketocht Hasselt

43.70

4 oktober

Diaconie Herv.Gem. Genemuiden

500.00

7 oktober

Diaconie Geref.Kerk Hasselt (Bolwerk) opbr.collecte 19/9

112.41

15 oktober

Diaconie Herv.Gem collecte 2e/3e wp

283.25

18 oktober

gift J.Kiers-v.Slooten

108.01

19 oktober

opbrengst biestemerk Genemuiden

354.75

21 oktober

gift J.G. Eshuis

300.00

21 oktober

De Marcelli hoeve

160.00

22 oktober

Geref.Kerk Hasselt

1.222.16

28 oktober

subsidie Rabobank Genemuiden

1.500.00

28 oktober

statiegeld Boni/C-1000 Genemuiden

247,10

5 november

actie Joh.Bogermanschool Genemuiden

984,65

12 november

actie Maarten Lutherschool Genemuiden

2.566,31

13 november

rest opbrengst open tuinen Genemuiden

89.00

17 november

wintermarkt Meente Genemuiden

113.00

22 november

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

30,00

22 november

vd Poel/opbrengst goochelshow

17,30

22 november

vd Poel/opbrengst schandpaal fotoīs

54.00

25 november

restant overgemaakt reis Roemenie naar Ludus

401,98

28 november

gift J.Kiers-vSl/goede doel baak-bolwerk

127,22

23 december

rest rommelmarkt Genemuiden

500.00

29 december

gift fam. H.van Buel

60.00

voorlopig totaal 31-12-2011

35.434.91

reeds betaald 31-12-2011

5051.98

2011

4 januari

gift St.Kinderdagcentrale

100,00

6 januari

statiegeld Boni/C-1000 Genemuiden

321,90

11 januari

tegelaktie Baak/Bolwerk Hasselt

923,05

11 januari

tegelaktie C.N.S. De Driestar Kamperzeedijk

635.00

11 januari

Kerstcollekte C.N.S.De Driestar Kamperzeedijk

194,18

11 januari

Adventscollecte Driemaster Hasselt

280,78

11 januari

Kerstwandeling Hasselt

251,01

11 januari

17-12 opbrengst Kerstbakjes

434,20

10 januari

statiegeld Zwartsluis/Hasselt

587,10

12 januari

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk 1

200.00

14 januari

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk 1

200,00

14 januari

Colecte 26/12 Diac.Herv.Gem.

306,60

18 januari

gift/postz. Marinus-Marinus-Eyk 3

200,00

18 januari

A.Bergman

1.465,16

20 januari

Geref.Kerk.Hasselt.coll.17-10

94,05

22 januari

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk 4

200,00

22 januari

Benefietconcert Genemuiden

762.55

24 januari

gift/postz. Marinus/Marinus-Eyk

200.00

28 januari

Gemeente Zwartewaterland

10.000.00

28 januari

Triviant Zwartsluis/Hasselt

1.583.00

1 februari

A.Bergman

129.19

4 februari

triviant Genemuiden

4.750.00

8 februari

gift Rabobank Hasselt

15.000.00

12 februari

Benefietconcert Hasselt

1.225.58

14 februari

gift van Galenkamp-v.Unen

10.00

17 februari

gift van Hoedeman-vd.Weg

10.00

19 februari

statiegeld Hasselt

388.60

24 februari

statiegeld Boni/C-1000 Genemuiden

83.85

27 februari

J.Kiers-v.Slooten.jeugddoel.csow

88.80

1 maart

statiegeld Hasselt

200.15

Eind totaal

76.059.66

overmaken: € 76.059.66

reeds ontvangen: € 5051.98

blijft over: € 71.00768© 2010% HendrikJan