Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2018/2019: "Project Hope4Kids"

Opbrengst acties:

Eind totaal

€ 61.440.26

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2017

27 december

Postzegels H.J.Marinus

25.00

voorlopig totaal 31-12-2017

25.00

2018

2 januari

Statiegeld

193.00

24 januari

Triviant Genemuiden

1.300.00

1 februari

Subsidie Gemeente Zwartewaterland

3.750.00

16 februari

Triviant Hasselt/Zwartsluis

720.00

26 februari

Nagekomen Triviant

50.00

7 maart

Geref.. gem. Hasselt

102.05

26 maart

Loop Hope4Kids

595.50

28 maart

Diverse boekingen

100.00

30 maart

Gift

25.00

31 maart

Betaling Zalm

10.50

3 april

Gift

50.00

3 april

Herv. Gem. Genemuiden

2.089.54

3 april

Stereoconcert

2.333.25

27 april

Actie via Dacia

502.61

29 mei

Postzegels H.J.Marinus

12.50

29 mei

Megaverloting

3.050.00

1 juni

Megaverloting

4.50

4 juni

Gift

200.00

18 juni

Wine Bites

434.29

18 juni

WC papier actie

3432.70

2 juli

Gift

1.000.00

20 juli

Opbrengst Halve Marathon

2.764.50

20 juli

Gift

241.35

26 juli

Agnietencollege

2.710.00

27 september

Gift Herv. Gemeente

150.00

10 oktober

Doelpuntenactie

157.50

15 oktober

Agnietencollege

25.00

23 oktober

Opbrengst Sportactie

1.329.50

23 oktober

Doelpuntenactie

1.618.55

23 oktober

Biestemerk

1.000.00

1 november

Donatie

99.00

13 november

Opbrengst "Wine and Bites"

130.50

19 november

Sponsoring scholen

5.511.61

19 november

Kinderrestaurant Kamperzeedijk

1.366.10

6 december

Kinderrestaurant Kamperzeedijk

50.00

6 december

Doelpuntenactie

442.10

17 december

Postzegels H.J.Marinus

12.50

17 december

Gift

15.00

17 december

Winterfair

270.00

17 december

Breman schoordteentechniek

1.500.00

voorlopig totaal 31-12-2018

32.573.85

2019

24 januari

Opbrengst suikerverkoop

300.00

8 januari

Concert "Olde Stadhuus"

576.00

14 januari

Triviant

15.00

17 januari

flessenbonactie

589.20

24 januari

Zwartewaterlandtoernooi

1.427.50

28 januari

Gift

1.000.00

5 februari

Statiegeld

705.65

6 februari

Chr.Geref.Kerk

608.71

8 februari

Subsidie Gemeente Zwartewaterland

3.750.00

25 februari

Gift

1.232.35

© 2013 HendrikJan