Terug naar verantwoording gelden

Activiteiten en opbrengsten 2017/2018: "Project Mzuzu"

Opbrengst acties:

Eind totaal

€ 23.177.03

Datum:

Omschrijving:

Ontvangsten:

Uitgaven:

2017

3 september

Zakelijke gift

50.00

7 september

Zakelijke gift

50.00

14 september

Herv. gem. Hasselt

400.00

28 september

N.H.Diaconie

120.00

29 september

Bijdrage monumentendag

154.50

29 september

Kofie, noten, textiel actie

391.00

18 oktober

Weeksluiting "De Hazelaar"

500.00

3 november

Kofie, noten, textiel actie Biestemerk

369.60

6 november

Zakelijke gift

50.00

14 november

Zakelijke gift

112.00

30 november

Collecte Hazelaar

250.00

8 december

opbrengst De Meente 30/11

230.00

9 december

Coll.Herv.Diak.Genemuiden

2.028.40

16 december

Herv. diaconie Hasselt

160.53

19 december

Receptie Huisarts Bultje

1.261.00

20 december

Receptie Huisarts Bultje

280.00

27 december

Postzegels H.J.Marinus

25.00

29 december

Herv. diaconie Genemuiden

94.50

voorlopig totaal 31-12-2017

20.549.53

2018

2 januari

Receptie Huisarts Bultje

10.00

2 januari

Statiegeld

193.00

12 januari

Werkactie 2017/09-2018/02

5.000.00

24 januari

Triviant Genemuiden

1.300.00

1 februari

Subsidie Gemeente Zwartewaterland

3.750.00

12 februari

Stichting Zwartewaterplan

2.500.00

16 februari

Triviant Hasselt/Zwartsluis

720.00

26 februari

Nagekomen Triviant

50.00

4 april

Weeksluiting "de Hazelaar"

500.00

27 mei

Postzegels H.J.Marinus

12.50

26 mei

Gift

30.00

31 mei

Sponsoring

50.00

2 juni

Sponsoring

100.00

5 juni

Sponsoring

50.00

5 juni

Sponsoring

100.00

5 juni

Gift

50.00

8 juni

Sponsoring

15.00

11 juni

Sponsoring

200.00

15 juni

Sponsoring

50.00

18 juni

Sponsoring

50.00

18 juni

Gift

50.00

19 juni

Sponsoring

50.00

21 juni

Sponsoring

20.00

21 juni

Sponsoring

50.00

10 jul

Sponsoring

75.00

13 juli

Sponsoring

75.00

17 december

Nagekomen gift

1.500.00

© 2013 HendrikJan